Splošni pogoji poslovanja (različica 23. maj 2003):

Z uporabo teh strani se izrekate, da se strinjate z naslednjimi pogoji.


Podjetje Schrall GmbH je zakoniti lastnik tega spletišča. Podjetje Schrall GmbH ni organizator potovanj ali prireditev, ni najemodajalec, niti ponudnik prenočišč, ni ponudnik gastronomskih storitev, temveč zgolj nudi spletišče www.upps.at in z njim povezane partnerske spletne strani ponudnikom prenočišč (hoteli/penzioni/turistične agencije itd., v nadaljevanju PP) ter uporabnikom.

Vsa programska oprema in vsebina tega spletišča je last podjetja Schrall GmbH in je avtorsko zaščitena. Reprodukcija vsebine, tudi samo po delih, je prepovedana in se
kazensko preganja. Nadalje se programske opreme s tega spletišča ne sme kopirati, distribuirati ali zlorabljati in uporabljati brez našega izrecnega privoljenja.
Ravnanje v nasprotju s tem bo takoj prijavljeno.

Podjetje Schrall GmbH ne prevzema nobene odgovornosti za nastalo škodo iz
poslov med PP in uporabniki tega spletišča.
Pri rezervacijah se pogodba o poslu sklene izključno med uporabnikom in PP.

PP in uporabnik odgovarjata za pravilnost navedenih podatkov in jamčita zanje.

Še zlasti za navedbe o opremljenosti, cenah, (plačilnih pogojih in sistemih), potrditvah rezervacij, skladnosti s pravno podlago, izvedbi prireditve/storitve velja, da morajo biti resnične in se morajo skladati z veljavnim avstrijskim pravom.

Lažne, nezakonite ali zavajajoče rezervacije ali navedbe, kot tudi dejanja v nasprotju z zakonom ali gesli na tem spletišču, so prepovedana in se kazensko preganjajo.

Za nastalo škodo zaradi nezakonitih ponudb ali gesel v nasprotju z zakonom ne more podjetje Schrall GmbH nikakor prevzeti odgovornosti.

Na portalu www.upps.at najdete hiperpovezave na različna spletišča. Za vsebino teh spletišč podjetje Schrall GmbH ni odgovorno in ne jamči.

Vse pravice pridržane. Nobenih zahtevkov zaradi tipkarskih napak.

Pristojno sodišče Spittal/Drau